Základní informace o společnosti

Firma vznikla v roce 1997 jako nástupnická společnost firmy, která se zabývala stejnou činností od roku 1991. Z toho vyplývá, že disponuje dostatečnými zkušenostmi, materiálním vybavením i personálními zdroji v oblasti své činnosti.

ELSA CB s.r.o. ELSA CB s.r.o.

Hlavní činnosti, kterými se firma ELSA CB s .r.o. zabývá:
Dále pak:
Firma má oprávnění k:
Firma disponuje:
Firma je:
Oprávnění firmy:

Živnostenský list - Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
Živnostenský list - Provádění výkopových prací
Osvědčení o autorizaci - v oboru technologická zařízení staveb
Osvědčení ITI - k montážím a opravám elektrických zařízení dodavatelským způsobem

Spolupracujeme s firmami:

E.ON Česká republika, a.s.
Dálniční stavby Praha
Stavby silnic a železnic
HELLUX Elektra
Obecními a městskými úřady v Českobudějovickém kraji
HOCHTIEF VSB a.s.

CNW:Counter