Sítě NN, VN a trafostanice


Kabelové sítě NN - ZTV

- výstavba kabelových pilířů dle přání zákazníka včetně zhotovení odběrného místa (osazení elektroměrového rozvaděče), HDV, a smlouva o dodávce elektřiny

kliknutím na obrázek se otevře nové okno s větším obrázkem kliknutím na obrázek se otevře nové okno s větším obrázkem kliknutím na obrázek se otevře nové okno s větším obrázkemRealizace sítí VN,NN

- realizace sítí VN, NN, venkovních i kabelových dle projektové dokumentace, včetně podkladů pro kolaudaci a revize zařízení

kliknutím na obrázek se otevře nové okno s větším obrázkem kliknutím na obrázek se otevře nové okno s větším obrázkem kliknutím na obrázek se otevře nové okno s větším obrázkem
kliknutím na obrázek se otevře nové okno s větším obrázkem kliknutím na obrázek se otevře nové okno s větším obrázkem kliknutím na obrázek se otevře nové okno s větším obrázkemStavba trafostanic

- stavba stožárových , zděných i blokových trafostanic, včetně napojení VN i NN směru

kliknutím na obrázek se otevře nové okno s větším obrázkem kliknutím na obrázek se otevře nové okno s větším obrázkem kliknutím na obrázek se otevře nové okno s větším obrázkemOpravy a rekonstrukce trafostanic

- převedení odběrů na provizorní nebo mobilní trafostanice pro zajištění plynulé dodávky el. energie, oprava nebo rekonstrukce stávající trafostanice, opětovné převedení a uvedení opravené trafostanice do provozu, včetně revize celého zařízení

před rekonstrukcí po rekonstrukci
před rekonstrukcí po rekonstrukci